ყველაფერი რაც გაინტერესებთ

       ვისთვის მოკლეა ეს თვე და ვისთვის გრძელი. მართალია 29-ით არის თებერვალი მაგრამ ჩემთვის ეს თვე საუკუნედ იქცევა. 😦 ძნელია საყვარელი ადამიანის გარეშე ცხოვრება, სულ გენატრებოდეს, სულ გზას გაყურებდე და სულ ელოდებოდე. 😦 დღე მისი მონატრებით იწყებოდეს და ღამეები უსასრულოდ გრძელდებოდეს მასზე ფიქრში. მას მერე რაც დამირეკა და მითხრა, რომ ერთი თვე ვერ ჩამოვა, დაიწყო ჩემთვის ყველაზე ცივი, სუსხიანი და სევდიანი თვე. აღარაფრის ხალისი აღარ მაქვს. ვცდილობ რამენაირად დრო გავიყვანო. ვიცი უნდა მოვითმინო და ავიტანო. ასეთი სამსახური აქვს. ვიცი ყველაფერს ჩემს გამო აკეთებს და უნდა მოვითმინო. ეს ყველაფერი კარგადაც ვიცი და ხშირადაც ვუმეორებ ჩემს თავს მაგრამ გული? გულს რა მოვუხერხო? ნეტავ ყველას ესე ჩემსავით უჭირს?

 

 

                        

   არ მესმის იმათი ვინც  საყვარელ ადამიანს საზღვარგარეთ, თავისგან საკმაოდ შორს უშვებს, რომ იცის რამდენიმე თვე, ან სულაც წელი ვერ ნახავს. არ მესმის ნუთუ კარგი ცხოვრება და ფუფუნებაში ყოფნა იმაზე ტკბილია ვიდრე საყვარელი ადამიანის გვერდით ცხოვრება? ჩემი აზრით არა. ვიცი ხდება ხშირად ისე რომ ვალდებულები არიან წავიდნენ რომ შვილები შიმშილით არ დაეხოცოთ ან რამე ამდაგვარი მაგრა, რა ვქნა მე მაინც არ მესმის მათი.  თუ წავა  თან წამიყვანოს. ჩემთან ერთად იყოს.

 

  არ ვიცი შეიძლება ჩემი გაგები ძნელია და ბევრიც შემეწინააღმდეგება მაგრამ ჩემი ძრი ასეთია და რა ვქნა. ჩემთვის ყველაზე რთული მაშინ არის ცხოვრება როცა მის გარეშე ვარ და როცა მენატრება. მის გარეშე არაფერი არ მინდა. მენატრება. 😦

 

 

Advertisements

სიმღერები…

 ტროპარი: სიტყვისა ღვთისა მსახურთა თანა მოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო, ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმიდისა ქნარო დედაო ნინო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერი

 დაგიბრუნდით და თანაც ქართული შრიფტით… დიდი ხნით ვიყავი დაკარგული და კიდევ ერთხელ ამოვიდა ჩემს ბლოგზე ბალახი, როგორც სოფო ამბობს ხოლმე… ეხლა უფრო მეტად მოვიცლი ჩემი ბლოგისთვის, ბევრ საინტერესო პოსტებს შემოგთავაზებთ, იმ მკითხველებს რომლებიც ჩემს ბლოგზე ათასში ერთხელ შემოირბინენ ხოლმე… 🙂 

rogor momewona ”british centre”…

   ramdeni xania minda inglisuris sapudzvliani sheswavla da vera da ver movabi tavi… xan ra problema gamomechxira da xan ra… mokled ramdenime dgis win chemma meuglem mitxra midi inglisuris kursebi modzebne sad ginda rom iswavlo da iareo… dzalian gamixarda… chavujeqi kompiuters, ra agar vnaxe, tavidan ”cambridge centre”-s vpiqrobdi magram bolos ratomgac ”british centre”-ze shevachere archevani…

   mokled 2 dgis win mivedi garemo davatvaliere, gasaubreba gaviare da mexute sapexurze damsves… 3 sacdeli gakveili daminishnes da gamomishves. dges chamitarda pirveli gakvetili… simartle gitxrat ar var ukmayopilo, ratomgac megona dzalian dabali done iqneboda tumca chemi mosazreba ar gamartla… inglisur enaze midis mteli gakvetili saubari, tan dzalian swrapad laparakoben rac dzlian kargia, yuri echveva swrap saubaris mosmenas da laparaksac advilad iwyeb. gramatikac normalurad iswavleba…

    swavleba mimdinareobs callanis metodit… anu bevrad upro swrapad swavlob inglisurs… 12-ve sapexuris gavlis shemdeg gadmomcemen cambridge-s sertipikats…. 😛

  erti sityvit ukmayopilo ar var da vnaxot rogor ganvitardeba movlenebi, imedia martla kargad shemaswavlian da daakmayopileben chems motxovnebs… 😀 esec chemi shtabechdilebebi… 😛

ra ar gadagxdeba tavs…

 isev davikarge isev agar vchanvar tumca mqonda mizezi… sul axlaxans shevqmeni ojaxi da ukve imdeni problema shemxvda da imdeni gadavitane cxovrebashi rom ver warmovidgendi.. 😦 

   zustad 15 seqtembers meugle gamixda dzalian cudad da saavadmyoposhi davawvinet. goris hospitalshi. shesabamisad cota xnit gorshi momiwia gadasaxleba. megona erti 3 dge da yvelaperi damtavrdebatqo, gamoketdeba da saxlshi davbrundebittqo, magram piriqit 3 dgeshi daiwyo yvelaperi… yvelapers rom vambob sruli mnishvnelobit vxmarob am sityvas… tu sheidzleba rom rame daemartos adamians yvelaperi schirda… piltvebi, tirkmebei, gvidzli, guli da a.sh… da es yvelaperi virusma gamoiwvia…

  

   dzalian cudad myavda, ukve aparatze apirebdnen sheertebas… megona chemi cxovrebac mastan ertad mtavrdeboda… vijeqi saavadmyoposhi da vixsenebdi im sam weliwads rac mastan ertad gavatare… vpiqrobdi ra uazro sakitxebze vnerviulobdi turme adretqo, ramdeni rtuli problema arsebobs da me kide raze vnerviulobditqo. 

  yoveldge upro da upro uaresad xdeboda… xan reaminaciashi iyo xan palatashi … tvitonac dzalian iyo datgunuli da sheshinebuli. vdilobdit ar dagvenaxebina chveni dardi magram cremls ver vishrobdit tvalze… cxovrebashi imdeni ar milocia rac am dgeebis ganmavlobashi… marto uplis imediga mqonda… 😦 

  da ai moxda saswauli… ert dilit rodesac kvlav auges analizebi, rogorc yovel dilit, agmochnda rom shedarebit uketesi mdgomareoba iyo… im dgis mere saocari siswrapit daiwyo gamojanmrteleba ise swrapad da moulodnelad moxda yvelaperi eqimebsac ki ukvirdat rogor da ranairado?

  upalma ar migvatova… sheismina chveni lova vedreba da gadamirchina qmari da gadaarchina chemi cxovrebac… exla saxlshi myavs da shedarebit uketesad aris tumca jer dzalian sustadaa da sul shishis qvesh vart…

  mteli chemi xovreba egaaa da magas rom rame daemartos me ukve gadavdeb chems tavs… mouprtxidit sayvarel adamianebs, wvril-wvril problemebs nu miaqcevt yuradgebas da sheecadet sheirgot es cxovreba da is dro rac gvaqvs gamoyopili am wutisopelshi… rom ggonia mteli xovreba ertad iqnebit da sheidzleba marto darchet… moeperet da gauprtxildit ertmanets da ertmanetis janmrtelobas. janmrtelobaze dzvirpasi araperi yopila am qveyanaze…  🙂

qartuli shriftis gareshe…

   ase mitxres shens blogze balaxebi amovidao, xoda gadavwyvite damewera da momeglija is mavnebela balaxebi romlebmac tavi amoyves chems blogze, miuxedavad imisa rom shrifti areuli maqvs da qartuli asoebit ver vwer. 

   ratom davikarge? albat vinc chms bloks kitxulbs ( arc tu ise bevri adamiani samwuxarod) gaxsovt bolos davwere posti sazizgari ardadegebi. martlac dzalian cud xasiatze viyavi depresiis dasawyis mdgomareobashi. xoda moulodnelad chemi cxovreba sruliad sheicvala. meore dges gavbednierdi. shevqmeni ojaxi da var uzomod bednieri. 

 

  wavedi da davikarge, martlac rom davikarge, ezoshi chavedi megobris sanaxavad da tavi yazbegshi amovyavi. ai asec xdeba. nishnobidan ori dgit adre mouprent xolme sheyvarebul wyvils gadawyveten rom ar undat es zedmeti opicialoba da modi ubralod wavidet. 

  tumca es yvelaperi gavige me mashin roca ukve tbilissidan gasvlas vapirebdit. ezoshi chavedi megobari vnaxe chems sheyvarebultan ertad, mgonia rom unda wavidet restoranshi saqeipod da ver mogartvi, morcha dasrulda sheni tavisupali cxovreba. daiwyo axali etapi.

 

 

   albat gaxsovt rogor vnerviulobdi. megona ver gadavdgavdi am rtul nabijs da ramdenime posti davwrer kidec amis shesaxeb. dzalian vnerviulobdi da madlobeli var uplis ase eqsprontad rom moxda yvelaperi torem dzalian gamichirdeboda. 

   bednieri var tumca sruli bednierebistvis marto is maklia rom qmari upro xshirad myavdes saxlshi da sul ar menatrebodes. 😦 😦 

ტეგების ღრუბელი