ყველაფერი რაც გაინტერესებთ

ra ar gadagxdeba tavs…

 isev davikarge isev agar vchanvar tumca mqonda mizezi… sul axlaxans shevqmeni ojaxi da ukve imdeni problema shemxvda da imdeni gadavitane cxovrebashi rom ver warmovidgendi.. 😦 

   zustad 15 seqtembers meugle gamixda dzalian cudad da saavadmyoposhi davawvinet. goris hospitalshi. shesabamisad cota xnit gorshi momiwia gadasaxleba. megona erti 3 dge da yvelaperi damtavrdebatqo, gamoketdeba da saxlshi davbrundebittqo, magram piriqit 3 dgeshi daiwyo yvelaperi… yvelapers rom vambob sruli mnishvnelobit vxmarob am sityvas… tu sheidzleba rom rame daemartos adamians yvelaperi schirda… piltvebi, tirkmebei, gvidzli, guli da a.sh… da es yvelaperi virusma gamoiwvia…

  

   dzalian cudad myavda, ukve aparatze apirebdnen sheertebas… megona chemi cxovrebac mastan ertad mtavrdeboda… vijeqi saavadmyoposhi da vixsenebdi im sam weliwads rac mastan ertad gavatare… vpiqrobdi ra uazro sakitxebze vnerviulobdi turme adretqo, ramdeni rtuli problema arsebobs da me kide raze vnerviulobditqo. 

  yoveldge upro da upro uaresad xdeboda… xan reaminaciashi iyo xan palatashi … tvitonac dzalian iyo datgunuli da sheshinebuli. vdilobdit ar dagvenaxebina chveni dardi magram cremls ver vishrobdit tvalze… cxovrebashi imdeni ar milocia rac am dgeebis ganmavlobashi… marto uplis imediga mqonda… 😦 

  da ai moxda saswauli… ert dilit rodesac kvlav auges analizebi, rogorc yovel dilit, agmochnda rom shedarebit uketesi mdgomareoba iyo… im dgis mere saocari siswrapit daiwyo gamojanmrteleba ise swrapad da moulodnelad moxda yvelaperi eqimebsac ki ukvirdat rogor da ranairado?

  upalma ar migvatova… sheismina chveni lova vedreba da gadamirchina qmari da gadaarchina chemi cxovrebac… exla saxlshi myavs da shedarebit uketesad aris tumca jer dzalian sustadaa da sul shishis qvesh vart…

  mteli chemi xovreba egaaa da magas rom rame daemartos me ukve gadavdeb chems tavs… mouprtxidit sayvarel adamianebs, wvril-wvril problemebs nu miaqcevt yuradgebas da sheecadet sheirgot es cxovreba da is dro rac gvaqvs gamoyopili am wutisopelshi… rom ggonia mteli xovreba ertad iqnebit da sheidzleba marto darchet… moeperet da gauprtxildit ertmanets da ertmanetis janmrtelobas. janmrtelobaze dzvirpasi araperi yopila am qveyanaze…  🙂

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

ტეგების ღრუბელი

%d bloggers like this: