ყველაფერი რაც გაინტერესებთ

Archive for the ‘ნამდვილი ამბები’ Category

მე დავბრუნდი…

 დაგიბრუნდით და თანაც ქართული შრიფტით… დიდი ხნით ვიყავი დაკარგული და კიდევ ერთხელ ამოვიდა ჩემს ბლოგზე ბალახი, როგორც სოფო ამბობს ხოლმე… ეხლა უფრო მეტად მოვიცლი ჩემი ბლოგისთვის, ბევრ საინტერესო პოსტებს შემოგთავაზებთ, იმ მკითხველებს რომლებიც ჩემს ბლოგზე ათასში ერთხელ შემოირბინენ ხოლმე… 🙂 

Advertisements

rogor momewona ”british centre”…

   ramdeni xania minda inglisuris sapudzvliani sheswavla da vera da ver movabi tavi… xan ra problema gamomechxira da xan ra… mokled ramdenime dgis win chemma meuglem mitxra midi inglisuris kursebi modzebne sad ginda rom iswavlo da iareo… dzalian gamixarda… chavujeqi kompiuters, ra agar vnaxe, tavidan ”cambridge centre”-s vpiqrobdi magram bolos ratomgac ”british centre”-ze shevachere archevani…

   mokled 2 dgis win mivedi garemo davatvaliere, gasaubreba gaviare da mexute sapexurze damsves… 3 sacdeli gakveili daminishnes da gamomishves. dges chamitarda pirveli gakvetili… simartle gitxrat ar var ukmayopilo, ratomgac megona dzalian dabali done iqneboda tumca chemi mosazreba ar gamartla… inglisur enaze midis mteli gakvetili saubari, tan dzalian swrapad laparakoben rac dzlian kargia, yuri echveva swrap saubaris mosmenas da laparaksac advilad iwyeb. gramatikac normalurad iswavleba…

    swavleba mimdinareobs callanis metodit… anu bevrad upro swrapad swavlob inglisurs… 12-ve sapexuris gavlis shemdeg gadmomcemen cambridge-s sertipikats…. 😛

  erti sityvit ukmayopilo ar var da vnaxot rogor ganvitardeba movlenebi, imedia martla kargad shemaswavlian da daakmayopileben chems motxovnebs… 😀 esec chemi shtabechdilebebi… 😛

ra ar gadagxdeba tavs…

 isev davikarge isev agar vchanvar tumca mqonda mizezi… sul axlaxans shevqmeni ojaxi da ukve imdeni problema shemxvda da imdeni gadavitane cxovrebashi rom ver warmovidgendi.. 😦 

   zustad 15 seqtembers meugle gamixda dzalian cudad da saavadmyoposhi davawvinet. goris hospitalshi. shesabamisad cota xnit gorshi momiwia gadasaxleba. megona erti 3 dge da yvelaperi damtavrdebatqo, gamoketdeba da saxlshi davbrundebittqo, magram piriqit 3 dgeshi daiwyo yvelaperi… yvelapers rom vambob sruli mnishvnelobit vxmarob am sityvas… tu sheidzleba rom rame daemartos adamians yvelaperi schirda… piltvebi, tirkmebei, gvidzli, guli da a.sh… da es yvelaperi virusma gamoiwvia…

  

   dzalian cudad myavda, ukve aparatze apirebdnen sheertebas… megona chemi cxovrebac mastan ertad mtavrdeboda… vijeqi saavadmyoposhi da vixsenebdi im sam weliwads rac mastan ertad gavatare… vpiqrobdi ra uazro sakitxebze vnerviulobdi turme adretqo, ramdeni rtuli problema arsebobs da me kide raze vnerviulobditqo. 

  yoveldge upro da upro uaresad xdeboda… xan reaminaciashi iyo xan palatashi … tvitonac dzalian iyo datgunuli da sheshinebuli. vdilobdit ar dagvenaxebina chveni dardi magram cremls ver vishrobdit tvalze… cxovrebashi imdeni ar milocia rac am dgeebis ganmavlobashi… marto uplis imediga mqonda… 😦 

  da ai moxda saswauli… ert dilit rodesac kvlav auges analizebi, rogorc yovel dilit, agmochnda rom shedarebit uketesi mdgomareoba iyo… im dgis mere saocari siswrapit daiwyo gamojanmrteleba ise swrapad da moulodnelad moxda yvelaperi eqimebsac ki ukvirdat rogor da ranairado?

  upalma ar migvatova… sheismina chveni lova vedreba da gadamirchina qmari da gadaarchina chemi cxovrebac… exla saxlshi myavs da shedarebit uketesad aris tumca jer dzalian sustadaa da sul shishis qvesh vart…

  mteli chemi xovreba egaaa da magas rom rame daemartos me ukve gadavdeb chems tavs… mouprtxidit sayvarel adamianebs, wvril-wvril problemebs nu miaqcevt yuradgebas da sheecadet sheirgot es cxovreba da is dro rac gvaqvs gamoyopili am wutisopelshi… rom ggonia mteli xovreba ertad iqnebit da sheidzleba marto darchet… moeperet da gauprtxildit ertmanets da ertmanetis janmrtelobas. janmrtelobaze dzvirpasi araperi yopila am qveyanaze…  🙂

qartuli shriftis gareshe…

   ase mitxres shens blogze balaxebi amovidao, xoda gadavwyvite damewera da momeglija is mavnebela balaxebi romlebmac tavi amoyves chems blogze, miuxedavad imisa rom shrifti areuli maqvs da qartuli asoebit ver vwer. 

   ratom davikarge? albat vinc chms bloks kitxulbs ( arc tu ise bevri adamiani samwuxarod) gaxsovt bolos davwere posti sazizgari ardadegebi. martlac dzalian cud xasiatze viyavi depresiis dasawyis mdgomareobashi. xoda moulodnelad chemi cxovreba sruliad sheicvala. meore dges gavbednierdi. shevqmeni ojaxi da var uzomod bednieri. 

 

  wavedi da davikarge, martlac rom davikarge, ezoshi chavedi megobris sanaxavad da tavi yazbegshi amovyavi. ai asec xdeba. nishnobidan ori dgit adre mouprent xolme sheyvarebul wyvils gadawyveten rom ar undat es zedmeti opicialoba da modi ubralod wavidet. 

  tumca es yvelaperi gavige me mashin roca ukve tbilissidan gasvlas vapirebdit. ezoshi chavedi megobari vnaxe chems sheyvarebultan ertad, mgonia rom unda wavidet restoranshi saqeipod da ver mogartvi, morcha dasrulda sheni tavisupali cxovreba. daiwyo axali etapi.

 

 

   albat gaxsovt rogor vnerviulobdi. megona ver gadavdgavdi am rtul nabijs da ramdenime posti davwrer kidec amis shesaxeb. dzalian vnerviulobdi da madlobeli var uplis ase eqsprontad rom moxda yvelaperi torem dzalian gamichirdeboda. 

   bednieri var tumca sruli bednierebistvis marto is maklia rom qmari upro xshirad myavdes saxlshi da sul ar menatrebodes. 😦 😦 

სიღნაღი ვითომ სიყვარულის ქალაქი :D

    ამ ცოტა ხნის წინ ვიყავი სიღნაღში გავლით, მაგრამ ის გავლითაც საკმარისი აღმონდა რომ დამეთვალიერებინა ეგრედწოდებული სიყვარულის ქალაქი.  სულ მეგონა რაღაც ზღაპრული ქალაქი, ისეთი აი მართლა სიყვარულით რომ აივსები ადამიანი. ძალიან ლამაზია მართლა საუცხოოა ოღონდ სულ რაღაც ერთი ქუჩა და ისიც ალაგ–ალაგ გასაკეთებელია. ეს ფაქტი სასაცილოა თუ სამწუხაროა ვერ გავერკვიე ჯერ. შემოგთავაზებთ რამდენიმე ფოტოს რომელიც იქ ყოფნისას გადავიღე. ჯერ დავიწყებ იმ ქუჩით რომელიც გაკეთებეულია. 

რამდენიმე შელამაზებული ბინა 

შელამაზებული იმიტომ რომ მოპირდაპირე ქუჩაზე სულ სხვა სიტუაციაა, აი ისიც 

შენობა რომელიც მართაც ძალიან მომეწონა 

თუმცა ვერ გავარკვიე რა შენობა იყო 

აი რა უხარია ახალგაზრდობას სიღნაღში 

   მაპატიეთ მაგრამ მართლა ბევრი ვიხალისე აი ამ მომენტზე. უბრალოდ სასაცილოა ის რომ სიღნაღი იმიტომ გახდა სიყვარულის ქალაქი, რადგან იქ არის ეგრედ წოდებული საქანელები და არა რაიმე საინტერესო ატრაქციონი და ყველაზე მთავარი იმიტომ რომ იქ შეგიძლია ისეირნო კვადროციკლით, ეს ხომ სხვა ქალაქში წარმოუდგენელია. 😀 ხო, ხო სულ დამავიწყდა ეტლი, ეტლითაც შეგიძლია გასეირნება თუ რათქმა უნდა გაგიმართლათ და მეეტლემ უარი არ გითხრათ. 😀 😀

   ამ უმშვენიერეს ქუჩას ოდნავ რომ გავცდით

 აღმოვჩნდით სრულიად განსხვავებულ სამყაროში, სადაც უკვე ასეთი სიტუაცია იყო 

მოკლედ დავბრუნდი ისე რომ ვერ გავარკვიე რატომ ჰქვია სიღნაღს სიყვარულის ქალაქი. ერთადერთი რაც კარგ მოგონებად დამრჩა პატარა მოსწავლეების ცეკვა ქუჩაში რომლებიც ექსკურსიაზე იყვნენ.

 

 

 

 

ბოდბის მონასტერში

  როგორც წინა პოსტებში ავღნიშნე სკოლაში ვმუშაობ, ხოდა ეს ჩემი სკოლა ერთ–ერთ მამაოს ეკუთვნის. ერთ დღეს მამაომ შემომთავაზა, რომ მოსალოცად მიდიოდნენ ბოდბის მონასტერში კვირას და წავსულიყავი მეც და თუ სურვილი მექნებოდა რამდენი ადამიანიც მსურდა წამეყვანა. რათქმა უნდა გავგიჯდი სიხარულისგან და გადავირიე ისე გამიხარდა, არ ვიყავი ბოდბის მონასტეში ნამყოფი.

   მოკლედ ჩემსმეგობრებს ყველას გავაგებინე რათქმა უნდა ბევრმა ვერ მოახერხა ხოდა წავედით სამი ასული. 😀 სამი მარშუტკა დაგვხვდა სკოლასტან ორი ივსებოდა უკვე და ჩვენ ცარიელ მარშუტში ჩავჯექით. როგორც ბოლოს აღმოჩნდა მთელი ახალგაზრდობა ჩვენს მარშუტკაში გადმოვიდა და დანარჩენი ორი აივსო უფრო მოზრდილი მოწიფული ხალხით. მამაოც თან გვახლდა. როგორც იქნა ეს მოუწესრიგებელი ხალხი მოწესრიგდა და წავედით. მთელი ემოიციებით მივდიოდი რადგან ნამყოფი არ ვიყავი და თან ძალიან მინდოდა წმინდა წყალში ჩასვლა…

 

    მთელი გზა ისე ვიმგზავრეთ არავინ გაგვიცნია მიხედავად იმისა რომ სულ ახალგაზრდები და ბავშვები იყვნენ. მეც და ჩემი მეგობრებიც მარტო იმაზე ვფიქრობდით როდის მივიდოდით და ჩავიდოდით წყალში… როგორც იქნა ჩავედით… დაგვხდვა საოცრად ბევრი ხალხი. ეკლესიაში ძლივს შევედით… ულამაზესი ტაძარია… ჩავდექით რიგში რათა გველოცა წმინდა ნინოს საფლავზე…. სიმართლე გითხრათ არ ვიცი რატომ მაგრამ არასდროს ისე მთელი გულით და რწმენით არ მილოცია როგორც საფლავზე ვილოცე. 

 

   ძალიან ბედნიერი ვიყავი, უზომოდ… თუმცა ისიც კარგად ვიცოდი რომ ჯერ ბევრი საინტერესო რამე წინ მელოდებოდა. დედაომ დართო მამაოს პარაკლისის წაეკითხა.. მამაომ ჩაგვიტარა პარაკლისი და დაგვლოცა და ჯვარსაც ვემთხვიეთ… სამახსოვროდ რათქმა უნდა ერთი წმინდა ნინოს ხატი და მისი საფლავიდან არებული ქვის ნატეეხი ვიყიდე და წამოვიგე. გამოვედით გარეთ საკმაოდ კარგი და მზიანი ამინდი იყო… ცოტა სურათებიც გადავიღეთ…

  

   და აი გავეშურეთ ყველაზე მთავარი ადგილისკენ… იმაზე ბევრად რრთული და გრძელი გზა აღმოჩნდა ვიდრე მე მეგონა, თან ტალახიც დაგვემთხვა, ეტყობა წინა დღეებში იყო ნაწვიმი, ხოდა რის ვაი ვაგლახით ჩავედი… ფეხები გვიკანკალებდა ყველას. ჩემდა საუბედუროდ მოსალოცად ბოდბეში წავედი თეთრი კოჭებამდე გრძელი კაბით და სიმართლე რომ გითხრათ იქიდიან უკვე კაბას კი არა იატაკის ჩვარს  გავდა ჩემი ულამაზესი კაბა…

   

   წყალთან უამრავი ხალხ და გრძელი რიგი დაგვხდა… დედაომ გვივარაუდა რომ ვერ მოვასწრებდით შესვლას, რადგან 5 საათზე ვკეტავთო…  თუმცა დედაოს შევეცოდეთ გამოიტანა ”ტაშტით” წყალი და თითო ადამიანს 3–3 ”კრუშკა” გადაგვავლო… ვაიმეეე…. ცივი და რა ცივი… ყინულივით…ამაძაგძაგა… დავდექი მზეზე და გემრიელას შევშრი… მერე კვართიც ვიყიდე და დდაომ მომცა კურთხევა დამესველებინა წყალში და სხლში წამომეღო…

   

   აი უკვე ხალხი ”მშია! მშია!”–ს გაიძახოდა…. იქვე  მაგიდები იყო გავშალეთ პატარა სუფრა…დავნაყრდით, გოგოებმა ცოტა გვიმღერეს და გაგვართეს… იქიდან სიღნაღშიც გამოვიარეთ რომელიც ცალკე სასაცილო და საინტერესო თემაა და  სავარაუდოდ ხვალ დავპოსტავ… წამოვედით მშვიდობიანად სახლში, უზომოდ ბედნიერები გახარებულები და ოდნავ დაღლილებიც…

საქართველო – ხორვატია!

   დავიწყებ იქიდან რომ ჩემი პოსტები ძირითადად ქალებზეა და მათ პრობლემებზე, ხოდა გადავწყვიტე არც მამაკაცები დავტოვო უყურადღებოდ და მათთვის საინტერესო პოსტებიც ავტვირთო… დღეს ფეხბურთს შევეხები რომელიც გუშინ იყო…

             

                   

    საქართველო–ხორვატია… თამაში კარგად დაიწყო საქათველოს გინდის მონაწილეებმა, თუმცა ხორვატია რომ საკმაოდ ძლიერი გუნდია ყველამ ვიცით… ფეხბურთში დიდად გარკვეული არ ვარ მაგრამ როგორც ამიხსნეს ნიჩიაც ყოფნიდა და აი მოგება ხომ საერთოდ საუკეთესო ვარიანტი იყო საქართველოს გუნდისთვის ჩემპიონატზე გასულიყო… ბურთი თითქმის ხორვატიელების განკარგულებაში იყო სულ, თუმცა პირველი გოლი ჩვენ გავიტანეთ მაინც… როგორც ვიყვირე ვერ გეტყვით… ჩვენი მეკარე არაჩვეულებრივად თამაშობდა და საკმაოდ ბევრი ბურთიც აიღო…  პირდაპირ ვამაყობდი ასეთი მეკარე მართლაც დიდი ხანია არ ყოლია საქართველოს გუნდს. პირველი ტაიმიც მიილია… 

        

         

     მეორე ტაიმს პირადად მე ვუწოდე ჯარიმების ტაიმი… თითქმის სულ ჯარიმები იყო და თან საუბედუროდ სულ ჩვენს კარში… ბევრი ბურთი მეკარემ აიღო… ბევრიც ძელს მოხდა ჩვენდა საბედნიეროდ… უკვე მოგებული მეგონა თამაში როცა ხორვატიელებმა გაგვითანაბრეს… ეს სიმწარე არ მქონდა მონელებული რომ მეორე გოლიც მიაყოლეს…  2–1 გახდა და ამ ანგარიშითვე დასრულდა თამაში.. 😦 

         

              

   

      ძალიან მეწყინა, იმედი მქონდა მოიგებდნენ… მთელი გულით ვგულშემატკივრობდი… 😦  თუმცა არაუშვას მე მაქვს იმედი, რომ ქეცბაია  მალე შეძლებს ვიამაყოთ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებით… 🙂

ტეგების ღრუბელი