ყველაფერი რაც გაინტერესებთ

qartuli shriftis gareshe…

   ase mitxres shens blogze balaxebi amovidao, xoda gadavwyvite damewera da momeglija is mavnebela balaxebi romlebmac tavi amoyves chems blogze, miuxedavad imisa rom shrifti areuli maqvs da qartuli asoebit ver vwer. 

   ratom davikarge? albat vinc chms bloks kitxulbs ( arc tu ise bevri adamiani samwuxarod) gaxsovt bolos davwere posti sazizgari ardadegebi. martlac dzalian cud xasiatze viyavi depresiis dasawyis mdgomareobashi. xoda moulodnelad chemi cxovreba sruliad sheicvala. meore dges gavbednierdi. shevqmeni ojaxi da var uzomod bednieri. 

 

  wavedi da davikarge, martlac rom davikarge, ezoshi chavedi megobris sanaxavad da tavi yazbegshi amovyavi. ai asec xdeba. nishnobidan ori dgit adre mouprent xolme sheyvarebul wyvils gadawyveten rom ar undat es zedmeti opicialoba da modi ubralod wavidet. 

  tumca es yvelaperi gavige me mashin roca ukve tbilissidan gasvlas vapirebdit. ezoshi chavedi megobari vnaxe chems sheyvarebultan ertad, mgonia rom unda wavidet restoranshi saqeipod da ver mogartvi, morcha dasrulda sheni tavisupali cxovreba. daiwyo axali etapi.

 

 

   albat gaxsovt rogor vnerviulobdi. megona ver gadavdgavdi am rtul nabijs da ramdenime posti davwrer kidec amis shesaxeb. dzalian vnerviulobdi da madlobeli var uplis ase eqsprontad rom moxda yvelaperi torem dzalian gamichirdeboda. 

   bednieri var tumca sruli bednierebistvis marto is maklia rom qmari upro xshirad myavdes saxlshi da sul ar menatrebodes. 😦 😦 

Advertisements

Comments on: "qartuli shriftis gareshe…" (3)

  1. ესეც ასე, აღარაა ბალახები 🙂 ჰოდა ძალიანაც კარგი ჰქენით, ექსპრომტად 🙂 კიდევ ერთხელ გილოცავ, აქ 🙂 :***

  2. gaixare sixarulo gaixareee. :* :* male shentvisac momelocos….:*

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

ტეგების ღრუბელი

%d bloggers like this: